กัมพูชา

กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ทางตอนใต้

ของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศตะวันตกและทิศเหนือติดต่อกับไทย

เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และใกล้ชิดกับประเทศไทยอย่างมาก

หลายคนรู้จักกัมพูชาในแง่ทางประวัติศาสตร์และการเมืองที่ไม่สู้ดีนัก แต่ที่จริงแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชานั้น มีที่น่าสนใจอยู่หลายต่อหลายเมืองด้วยกัน ซึ่งเต็มไปด้วย

จุดท่องเที่ยวสวย ๆ ดึงดูดใจให้ไปเยี่ยมเยือนประเทศกัมพูชาซักครั้งในชีวิต

Visitors: 12,049