ทัวร์จอร์แดน 8 วัน อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม – เดดซี – นครกรีกโรมันเจอราช

Hi Light ของโปรแกรมนี้

  • 4 WD 3 ชั่วโมง ชมวิว Rock Bridge
  • พักค้างคืนที่ Dead Sea มีเวลาเล่นน้ำสบายๆ
  • ไกด์พูดภาษาไทย พาทัวร์ ( ต้องจองแต่เนิ่นๆ )
  • เที่ยวเพตราเต็มวัน นั่งลาถึง The Monastery

หัวข้อทั้งหมด

Scroll to Top