ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน 6 วัน 4 คืน

(JAI-645) รัฐราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา

  • ชัยปุระ – อัจเมอร์ – พุชการ์ – จ๊อดปูร์ (พักจัยปูร์ 2 คืน, พุชการ์ 1 คืน, จ๊อดปูร์ 1 คืน)

เที่ยว 4 เมืองสวยของรัฐราชสถาน

  • จัยปูร์หรือชัยปุระ (Jaipur) เมืองสีชมพู
  • อัจเมอร์ (Ajmer) เมืองต้นกำเนิดหลากหลายอารยะธรรมอินเดีย
  • พุชการ์ (Pushkar) เมืองศักดิสิทธิ์แห่งตำนานเทพพระพรหม
  • จ๊อดปูร์ หรือจูดห์ปุระ(Jodhpur) นครสีฟ้าและป้อมปราการ

หัวข้อทั้งหมด

Scroll to Top