ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท ล่องเรือแม่น้ำคงคา

Premium Trip ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท ล่องเรือแม่น้ำคงคา
(พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พุทธคยา 3 คืนและพาราณสี 1 คืน)

Premium Trip (No Tip – No Shop – No Option)

  • มีพระวิทยากรประจำกรุ๊ปให้ความรู้ในแต่ละสถานที่ รวมทั้งนำสวดมนต์ไหว้พระตลอดทริป
  • เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ บินตรงพุทธคยา
  • โรงแรมที่พักดี ระดับ 4 ดาว ห้องสะอาด
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พุทธคยา 3 คืนและพาราณสี 1 คืน
  • เน้นร้านอาหารไทยและมีอาหารเสริมจากเมืองไทย
  • ไม่ลงร้านช้อปร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option เสริม ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์

หัวข้อทั้งหมด

Scroll to Top