ทัวร์อินเดีย เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์

(JAI-195) เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา

ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์

เจาะลึก 8 เมืองสุดสวยน่าเที่ยวของรัฐราชสถาน

  1. จัยปูร์หรือชัยปุระ (Jaipur) เมืองสีชมพู
  2. ไบคาเนอร์ (Bikaner) เมืองแห่งป้อมสีแดง
  3. ไจซาเมอร์ (Jaisalmer) นครสีทองกลางทะเลทรายธาร์
  4. จ๊อดปูร์ หรือจูดห์ปุระ(Jodhpur) นครสีฟ้าและป้อมปราการ
  5. อุไดปูร์ หรืออุเดเปอร์ (Udaipur) เมืองโรแมนติกแห่งมนตรามหานที
  6. จิตตอร์การห์ (Chittorgarh) เมืองแห่งป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
  7. พุชการ์ (Pushkar) เมืองศักดิสิทธิ์แห่งตำนานเทพพระพรหม
  8. อัจเมอร์ (Ajmer) เมืองต้นกำเนิดหลากหลายอารยะธรรมอินเดีย

หัวข้อทั้งหมด

Scroll to Top