โปรแกรมทัวร์เที่ยวต่างประเทศ

ทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก คุนหมิง ทิเบต ลาซา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน

Location Premium Trip (No Tip – No Shop – No Option) กทม.- คุนหมิง (TG 10.55-14.05)คุนหมิง – ลาซา (MU 15.10-18.05) + กทม. FD 15.35-18.50

ทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก คุนหมิง ทิเบต ลาซา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน Read More »

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม – เดดซี – นครกรีกโรมันเจอราช

Hi Light ของโปรแกรมนี้

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม – เดดซี – นครกรีกโรมันเจอราช Read More »

ทัวร์อินเดีย เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์

(JAI-195) เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์ เจาะลึก 8 เมืองสุดสวยน่าเที่ยวของรัฐราชสถาน

ทัวร์อินเดีย เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์ Read More »

ทัวร์อินเดีย ราชถาน ชัยปุระ นครสีชมพู อัจเมอร์ พชการ์ เมืองพระพรหม

(JAI-536) รัฐราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา เที่ยว 3 เมืองสวยของรัฐราชสถาน

ทัวร์อินเดีย ราชถาน ชัยปุระ นครสีชมพู อัจเมอร์ พชการ์ เมืองพระพรหม Read More »

ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน 6 วัน 4 คืน

(JAI-645) รัฐราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา เที่ยว 4 เมืองสวยของรัฐราชสถาน

ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน 6 วัน 4 คืน Read More »

ทัวร์อินเดีย – เนปาล พุทธคยา ลุมพินี

[India-877] Premium Trip อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน (บินไทยสไมล์) Premium Trip (No Tip – No Shop – No Option) เส้นทาง 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา – กุสินารา – ลุมพินี – พาราณสี – สารนาท

ทัวร์อินเดีย – เนปาล พุทธคยา ลุมพินี Read More »

ทัวร์อินเดีย – เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ ปัตนะ เวสาลี

Premium Trip อินเดีย – เนปาลสังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) พุทธคยา ราชคฤห์ ปัตนะ เวสาลี กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน   เส้นทาง 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา – กุสินารา ลุมพินี – พาราณสี – สารนาท รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ (ทัวร์ไม่ลงร้าน / รวมวีซ่าอินเดีย-เนปาล / รวมทิปไกด์อินเดีย)

ทัวร์อินเดีย – เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ ปัตนะ เวสาลี Read More »

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท ล่องเรือแม่น้ำคงคา

Premium Trip ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท ล่องเรือแม่น้ำคงคา(พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พุทธคยา 3 คืนและพาราณสี 1 คืน) Premium Trip (No Tip – No Shop – No Option)

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (บินตรงพุทธคยา) ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท ล่องเรือแม่น้ำคงคา Read More »

Scroll to Top